Apporteringstræning

Hvad er apportering
10653376_10203693687756225_5072809365049920094_nDen meget simple beskrivelse af apporteringstræning er, at hunden fra at have siddet i ro ved siden af sin fører, på en ”apport” kommando skal løbe ud og hente en genstand, som enten er blevet kastet eller lagt ud. Herefter skal hunden samle genstanden op og uden at tygge på genstanden, skal hunden bære genstanden den direkte vej tilbage til hundeføreren. Hunden skal enten sætte sig foran føreren eller sætte sig ud for førerens venstre ben, altså den position som var udgangspunktet. På en ”slip” kommando skal hunden aflevere genstanden og en apporteringsøvelsen er slut.

Hvem bruger apportering
Apportering kan anvendes i mange forskellige sammenhæng og af mange forskellige mennesker. Man kan f.eks. tage jagthunden, der skal hente det nedskudte vildt, det kan være brugshunden der under konkurrence skal hente en genstand der bliver kastet, men det kan også være Perle der skal hente morgenavisen eller bære morgenbrødet hjem fra den lokale bager. Det kan være at det er politihunden der skal samle genstande op, som den finder på sporet. Så apporterings øvelsen kan anvendes i et utal af sammenhænge, og samtidig er det en rigtig god samarbejdsøvelse mellem hundefører og hund.

Hvad kan bruges som apport
Det er forskelligt hvad folk benytter som genstand for apporteringen. Hvis man vælger at se nærmere på jægerne, så benytter de sig ofte af en dummy, da de er lavet til at kunne benyttes i vand og på land. Det er vigtigt at træne begge dele da det aldrig til at vide om jagthunden skal i vandet eller de bliver på land, når de er med på jagt. Ser man på de hunde der til konkurrencer skal hente en apportbuk så er disse oftest lavet i træ, men størrelserne og udformningerne kan være meget forskellige. Men der findes utroligt mange forskellige genstande som kan bruges til apporteringstræningen og apport med hund, du kan også bruge apportbuk til hundetræning som fx. belønningslegetøj når hunden har gjort noget rigtigt, er især godt til hunden som ikke reager på godbidder.

Dummy-appportbuk-hund-loppetjansen.w293.h293.fill3231.wm3297_h.wm

 

 

 

Hvordan lærer man sin hund at apportere
Når du skal lære din hund at apportere, så kan det gøres på mange måder. Men en apporteringstræning øvelse fra start til slut kan være en masse mindre øvelser der bliver sat sammen som kan give dig den fulde øvelse. Du kan som hundefører dele øvelsen op i mange momenter som du kan træne på hver for sig og til sidst sætte alle øvelserne sammen, og du har alle momenterne i apporteringen. Ved at bruge denne metode, så får du en mere sikker indlæring hos din hund. At indlære hunden et moment af gangen vil være en rigtig god fremgangsmåde, og når hunden er sikker i et moment kan du gå videre til det næste osv.

Desværre ser man ofte at denne øvelse er noget som folk kan have problemer med. De fleste mennesker kan få deres hund til at løbe ud og tage den genstand der bliver kastet, men det er ikke lige så nemt at få hunden til at løbe tilbage med genstanden til hundeføreren og aflevere. Grunden til at øvelsen kan være svær er, at man som hundefører har for travlt, det vil sige at man ikke tager sig den tid som det kræver at indlære øvelsen. Ofte er grunden til, at hunde ikke vil aflevere apporten, men kun hente den, at det er mere spændende at løbe efter noget der bliver kastet, her bliver hundens ”byttedrift” sat i gang. Men det at skulle aflevere genstanden igen er i hundens verden ikke lige så sjovt og spændende som det er at løbe efter noget. Derfor skal man som hundefører kunne give hunden en endnu større belønning når den afleverer genstanden, end den belønning som hunden ser det er selv at kunne få lov til at hente genstanden. Det kan i sig selv være belønning nok for hunden, og derfor vil den ikke aflevere.

artikelreklame

Øvelse for øvelse
Det er forskellige hvor mange delmomenter en apporteringsøvelse bliver delt op i, men det kan bestå af følgende øvelser:

  • At sidde på plads og vente (sidde ved siden af hundefører venstre ben)
  • På en ”apport” kommando løbe ud til apporten
  • Kunne samle apporten op og holde et roligt greb i apporten
  • Løbe tilbage til hundefører med apporten
  • At sætte sig foran eller til venstre for hundefører
  • At kunne slippe apporten på kommandoen ”slip”

Ved at dele øvelsen op i flere delmomenterne, lærer hunden at det ene moment kan føre til det næste osv. og det bringer alt sammen hunden nærmere sin belønning. En rigtig god måde at fortælle hunden på, at det den gør er rigtigt, er ved at ”klikke” den for den ønskede adfærd. Ved at anvende klikker træning så har hundefører mulighed for at belønne mere præcist og det gør at hunden øger sin indsats. Når hunden hører klikket så ved den, at ”jeg” gør det rigtige og den bliver belønnet i form af godbidder, bold eller hvad det kunne være som din hund godt kan lide.

En mulig fremgangsmåde

Trin 1:Hunden skal kunne sidde foran hundefører og holde fast i apporten. 63589_1666614618736_5572077_n
Det første moment i træningen er, at du som hundefører skal lære hunde at holde fast i apporten. Dette lærer du hunde ved at du klikker så snart hunden rører ved apporten. Så er næste punkt at hunden skal tage apporten i munden, når den har gjort det så klikker du. I starten er der kun tale om få sekunder hunden skal holde apporten. Når hunden har opfattet at den skal tage apporten i munden, så øger du tiden inden du klikker og den får sin belønning. Når hunden har lært at holde i apporten uden at slippe den, så skal den lære at sidde foran dig som hundefører og tage apporten. Her er det vigtigt at hunden allerede kender øvelsen at sidde foran. Men når hunden har lært at sidder foran hundefører, så skal du holde apporten i højde med hundens snude og vente til at hunden selv tager apporten, når dette er gjort så klikkes og belønnes hunden. Hvis hunden vælger at rejse sig med apporten i munden så klikkes der ikke. Der skal kun klikkes når hunden kan sidde stille og roligt og tage apporten.

Trin 2: Løbe til hundefører med apporten i munden563378_4990939804788_801274632_n
Her kan du lægge apporten på jorden foran hunden og selv gå et stykke væk. Når hunden tager apporten kalder du hunden til dig, når hunden er fremme ved dig med apporten i munden så klik og beløn. Dette skal gentages et par gange indtil hunden har forstået at den hurtigt skal tage apporten i munden og løbe den direkte vej ind til dig og dette uden at du behøver at kalde på den. Når din hund kan dette, så er næste punkt, at du skal kunne sætte hunden af og lægge apporten foran hunden, så skal du som hundefører gå lidt væk, standse, vende dig så du står med front mod hunden. Så kald på hunden og når den samler apporten op og løber helt ind til dig, så belønnes hunden. Momenterne skal gentages indtil hunden er helt sikker og herefter kan du gå videre til næste trin.

Trin 3: På en ”apport” kommando løbe ud til apporten
Ved dette trin er du nået til at hunden skal kunne løbe ud til apportbukken. Start med at have hunden i udgangspositionen, det vil sige på plads altså ud for venstre ben for dig. Hold hunden i halsbåndet eller selen mens du kaster apporten. Nu skulle hunden gerne have så meget lyst til at løbe ud til apporten. Hunden har jo allerede lært at når den når ud til apporten så skal den samle op, for det giver belønning og hunden har også lært at bringe apporten tilbage til dig og sætte sig, giver belønning, så den vil kunne udføre disse delmomenter som den allerede er fortrolig med. Nu er der ikke meget tilbage før en apportøvelse er helt færdig. Når du har kastet apporten, så slip hunden og kom med kommandoen apport i det hunden løber mod apporten. Husk at belønne hunden når den kommer tilbage og sidder foran dig med apporten i munden.

Trin 4: Sidde i udgangspositionen (plads) og vente10489652_10203366964708353_3363808120336995244_n
Hunden skal lære at den først må løbe frem til apporten når du giver den lov til det, indtil da skal hunden sidde  på plads og afvente en kommando fra dig. Her gør du på samme måde som før, du holder den i halsbåndet mens du kaster apporten. Hunden skal bare lige kunne mærke at du har fat i halsbåndet, så hvis du kan nøjes med at bruge en enkelt finder i halsbåndet så er det rigtig fint. Du slipper forsigtigt halsbåndet og venter et par sekunder før du giver hunden en ”apport” kommando. Når hunden har forstået at der kommer en ”apport” kommando der betyder, at den må løbe ud og hente apporten, så udløser det hele den samlede apporteringtrænings øvelse. Herefter kan du øge tiden for hvor længe hunden skal sidde på plads og afvente kommando inden den får lov til at hente apporten.

Det kan være en god ide at slutte øvelsen her, blot for at træne hundens sikkerhed i at blive siddende og vente på kommandoen. De fleste hunde har ikke problemer med at løbe ud til apporten, men problemet er ofte at hunden ”knald”-apporterer, det vil sige at den begynder at løbe i det øjeblik der bliver kastet. Den kan være farligt, da hunden kan blive ramt af apporten. Så derfor er det vigtigt at hunden lærer at den ikke altid skal løbe ud til apporten, men at den faktisk godt kan få en belønning for at blive siddende på plads.

Trin 5: På kommandoen ”slip” skal hunden slippe apporten
Dette trin er gemt til sidst, da det er meget lettere at få hunden til at slippe apporten end det er at få den til at holde den i munden. Så derfor er et vigtigt at holde og bærefasen af apporten er noget hunden kender rigtig godt til, og som den meget gerne vil. Men her skal hunden lære at slippe apporten på kommandoen ”slip” og der klikkes og belønnes når hunden har gjort det ønskede. Når hunden skal lære at slippe så kan det gøres ved, at du har en godbid i den ene hånd og viser hunden at du har godbidden, du giver hunden godbidden og siger slip og hunden vil automatisk slippe og tage godbidden. Dette gentages et par gange og så prøver du at gøre det uden at stå med godbidden fremme. Nu skulle hunden gerne kunne slippe på kommandoen ”slip” og du klikker og belønner. Du må aldrig belønne hunden hvis den slipper apporten før en ”slip” kommando.

Den færdige øvelse
Nu har du alle delmomenterne i en færdig apportøvelse. Så nu er det bare med at prøve om hunden har Aktivitesbold TX34941forstået opgaven eller om der er nogle delmomenter der ikke er gjort helt færdige. Men nu skulle det være muligt at have hunden i udgangspositionen altså plads. Du kaster apporten og hunden bliver ved din side og afventer en kommando fra dig. På kommandoen ”apport” skulle hunden løbe ud og hente apporten og komme den direkte vej tilbage til dig, sætte sig foran og afvente af du tager apporten og siger slip. Når alt dette er gjort, så husk at klikke og belønne din hund, for den har udført det stykke arbejde som du ønskede af den.

God træning og apportering med hund